Niedziele ewangelizacyjne z projekcją filmu

Przebiegają one według następującego scenariusza: na każdej Mszy Świętej, jeden z ewangelizatorów mówi swoje świadectwo nawrócenia i interwencji Pana Boga w jego życiu. Na ogłoszeniach zaprasza wiernych do uczestnictwa w wieczornej projekcji filmu. W zależności od planu dnia, oraz warunków w parafii, organizowany jest jeden lub dwa pokazy jednego z filmów: „Ja Jestem”,  „Duch”„Ufam Tobie” lub „Ostatnie wezwanie”. Po projekcji filmu zapraszamy wszystkich uczestników na adorację i modlitwę zawierzenia życia Jezusowi miłosiernemu przez Niepokalane Serce Maryi. Po adoracji ewangelizatorzy rozdają uczestnikom spotkania Słowo Boże (tzw. „Deszcz Słowa”).