Rekolekcje parafialne „Ja Jestem”

Rekolekcje prowadzone w duchu Nowej Ewangelizacji. Ich celem jest ożywienie osobistej relacji, każdego z uczestników z Jezusem Chrystusem, poprzez zawierzenie mu życia, spowiedź, oddanie się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi, otwarcie się na ożywienie Darów Ducha Świętego oraz zachęta do głębszego zaangażowania się w życie parafi.