Rekolekcje dla wspólnot

Celem rekolekcji dla wspólnot jest odnowienie osobistej relacji z żywym Jezusem Chrystusem, przyjęcie darów Ducha Świętego i powołanie diakonii Nowej Ewangelizacji, która w ramach wspólnoty będzie zajmowała się realizacją słów „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” Mt 28,19.
Rekolekcje kładą nacisk na zmianę sposobu myślenia: od nieustannej formacji (która często staje się celem samym w sobie), do ewangelizacji (połączonej z formacją).
Kiedy zaczynamy służyć i głosić Dobrą Nowinę o Zbawieniu, wtedy Panu Jezus zaczyna bardzo mocno działać w naszym życiu. Tam gdzie idziemy w Jego imię, zaczynają się realizować słowa „Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” Mt 6, 33. Dzielimy się świadectwem, własnym doświadczeniem, które potwierdza tę obietnicę.

Rekolekcje trwają dwa dni. Przez cały pierwszy dzień trwają konferencje, dzielenie się świadectwem, Msza Święta połączona z modlitwą zawierzenia życia Jezusowi oraz modlitwa o dary Ducha Świętego potrzebne na drodze służby. Drugi dzień jest zaproszeniem wspólnoty do wzięcia udziału w wydarzeniu ewangelizacyjnym.