Fundacja Solo Dios Basta powstała w czerwcu 2015
z inicjatywy grupy świeckich ewangelizatorów, rekolekcjonistów i filmowców.

Pragniemy mówić o Jezusie Chrystusie, który pozwala narodzić się na nowo, o Chrystusie, który uwalnia, uzdrawia, leczy zranione serca, przeprowadza ze śmierci do życia; o Chrystusie, który całkowicie przemienia ludzkie życie, o Chrystusie, którego może spotkać każdy, bo każdy jest dzieckiem Boga!

Pragniemy głosić dobrą nowinę o Zbawieniu wszystkim młodym, poszukającym, chorym, zagubionym, zniewolonym, tym, którzy nie mają już nadziei.  

Każdy z nas jest wezwany, Ty i ja. Uczyńmy wszystko, aby cały świat poznał Jezusa Chrystusa!

 

"I rzekł do nich:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Mk 16, 15