1. Zespół Ewangelizacyjny

Jeżeli pragniesz podjąć współpracę z fundacją - dawać świadectwo lub wziąć udział w kolejnych projektach.

Dołącz do Zespołu Ewangelizacyjnego

2. Zespół Modlitwy

Modlitwa jest początkiem i końcem każdego Bożego dzieła. Dzięki niej powstała nasza fundacja, dzięki niej powstają dzieła przez, które Pan Jezus ratuje ludzkie dusze.

Dołącz do Zespołu Modlitwy

3. Zespół Wsparcia Finansowego

I Ty możesz pomóc przekazując swój dar. Każda kwota jest ważna. Prosimy przekaż te informację osobom, które mogłyby wesprzeć działalność fundacji.

Dane do przelewu:

Nr konta:  09 1140 2004 0000 3302 7570 8392

Tytuł: Darowizna na cele statutowe Fundacji

Dołącz do Zespółu Wsparcia Finansowego