Misja

Fundacja Solo Dios Basta powstała w czerwcu 2015
z inicjatywy grupy świeckich ewangelizatorów, rekolekcjonistów i filmowców.

Pragniemy mówić o Jezusie Chrystusie, który pozwala narodzić się na nowo, o Chrystusie, który uwalnia, uzdrawia, leczy zranione serca, przeprowadza ze śmierci do życia; o Chrystusie, który całkowicie przemienia ludzkie życie, o Chrystusie, którego może spotkać każdy, bo każdy jest dzieckiem Boga!

Pragniemy głosić dobrą nowinę o Zbawieniu wszystkim młodym, poszukającym, chorym, zagubionym, zniewolonym, tym, którzy nie mają już nadziei.  

Każdy z nas jest wezwany, Ty i ja. Uczyńmy wszystko, aby cały świat poznał Jezusa Chrystusa!

"I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Mk 16, 15

 

Misją naszej Fundacji jest wspieranie dzieł służących głoszeniu Ewangelii. Chcemy ją realizować między innymi poprzez:

  • Promocja kultury chrześcijańskiej, działalność na rzecz Nowej Ewangelizacji, a także popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza wspieranie działalności: kulturalnej, edukacyjnej i terapeutycznej.
  • Upowszechnianie i wyposażanie w wiedzę, umiejętności i możliwości z zakresu ochrony  praw człowieka, jego godności, troski o rozwój życia duchowego i religijnego. 
  • Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi; nie wykluczając międzynarodowych.
  • Współpraca z organami, instytucjami i organizacjami Kościoła Rzymsko-Katolickiego; nie wykluczając międzynarodowych.
  • Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w zakresie ważnych spraw publicznych.
  • Kreowanie i popularyzowane pozytywnego wizerunku Polski w kraju i zagranicą, wzmacnianie Jej międzynarodowego prestiżu oraz upowszechniane wartości narodowych i religijnych.