Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy modlili się wspólnie w czasie Wielkiej Pokuty, zarówno tym zgromadzonym pod murami Jasnej Góry, jak i tym łączącym się z nami duchowo. To był wspaniały, piękny dzień, myślę, że zapamiętamy go do końca życia. Jesteśmy ogromnie wdzięczni ks. abp Stanisławowi Gądeckiemu za obecność, celebrację Mszy Świętej, wspaniałą homilię, która położyła duchowy fundament pod pokutę. Dziękujemy biskupowi Janowi Wątrobie za ogromne wsparcie. Dziękujemy ojcom paulinom, którzy otworzyli swoje serca i bramy tego Świętego Miasta, ojcom Antonello i Enrique,  ks. Dominikowi Chmielewskiemu, ks. Piotrowi Glasowi za poprowadzenie nas przez ciemną dolinę, na końcu której jest wielka Światłość! Stało się coś ważnego. Niech żaden lęk nie gości już w naszych sercach. ODWAGI! Trwajmy w tym doświadczeniu, niech nigdy nie umrze i zanieśmy światło Chrystusa do naszych domów i parafii. Amen!

Najnowszy film wytwórni filmowej Mikael wspierany przez Fundację SoloDiosBasta.  Film "Ufam Tobie" o mocy Bożego miłosierdzia, Jego nieskończonej miłości, wszechmocy i wszechobecności. Film, który został dołączony do pakietu pielgrzyma Światowych Dni Młodzieży w 9 wersjach językowych. 

Niech ta iskra Bożego Miłosierdzia dotrze do każdego zakątku świata !!!

Głównym celem rekolekcji dla młodzieży jest ukazanie przestrzeni, w których trwa dziś największa walka duchowa o dusze ludzi, doprowadzenie do świadomego oddania życia Panu Jezusowi, i finalnie: ożywienie darami Ducha Świętego, aby rozpocząć nowe życie w Bogu i wierze Kościoła Katolickiego.

Rekolekcje są multimedialne. Na dużym ekranie pokazywane są najlepsze, dostępne świadectwa, klipy, teledyski, materiały filmowe. W odpowiedniej kolejności i dramaturgii.

Materiały splecione są ze świadectwem i nauczaniem prowadzącego. Celem jest pokazanie młodzieży, że Kościół nie jest nudny, że nie jest pusty, że nie jest przebrzmiałą tradycją, że można w nim, razem z Jezusem przeżyć „Przygodę życia”.

Rekolekcje prowadzone w duchu Nowej Ewangelizacji. Ich celem jest ożywienie osobistej relacji, każdego z uczestników z Jezusem Chrystusem, poprzez zawierzenie mu życia, spowiedź, oddanie się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi, otwarcie się na ożywienie Darów Ducha Świętego oraz zachęta do głębszego zaangażowania się w życie parafi.

Przebiegają one według następującego scenariusza: na każdej Mszy Świętej, jeden z ewangelizatorów mówi swoje świadectwo nawrócenia i interwencji Pana Boga w jego życiu. Na ogłoszeniach zaprasza wiernych do uczestnictwa w wieczornej projekcji filmu. W zależności od planu dnia, oraz warunków w parafii, organizowany jest jeden lub dwa pokazy jednego z filmów: „Ja Jestem”,  „Duch”„Ufam Tobie” lub „Ostatnie wezwanie”. Po projekcji filmu zapraszamy wszystkich uczestników na adorację i modlitwę zawierzenia życia Jezusowi miłosiernemu przez Niepokalane Serce Maryi. Po adoracji ewangelizatorzy rozdają uczestnikom spotkania Słowo Boże (tzw. „Deszcz Słowa”).

Celem rekolekcji dla wspólnot jest odnowienie osobistej relacji z żywym Jezusem Chrystusem, przyjęcie darów Ducha Świętego i powołanie diakonii Nowej Ewangelizacji, która w ramach wspólnoty będzie zajmowała się realizacją słów „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” Mt 28,19.
Rekolekcje kładą nacisk na zmianę sposobu myślenia: od nieustannej formacji (która często staje się celem samym w sobie), do ewangelizacji (połączonej z formacją).
Kiedy zaczynamy służyć i głosić Dobrą Nowinę o Zbawieniu, wtedy Panu Jezus zaczyna bardzo mocno działać w naszym życiu. Tam gdzie idziemy w Jego imię, zaczynają się realizować słowa „Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” Mt 6, 33. Dzielimy się świadectwem, własnym doświadczeniem, które potwierdza tę obietnicę.

Rekolekcje trwają dwa dni. Przez cały pierwszy dzień trwają konferencje, dzielenie się świadectwem, Msza Święta połączona z modlitwą zawierzenia życia Jezusowi oraz modlitwa o dary Ducha Świętego potrzebne na drodze służby. Drugi dzień jest zaproszeniem wspólnoty do wzięcia udziału w wydarzeniu ewangelizacyjnym.