Adoracja bez Granic - 25.03.2022

 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju, w łączności w papieskim poświęceniem Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Wydarzenie zorganizowane w rekordowym czasie - zaledwie w 6 dni!