Różaniec do Granic Nieba 1-8.11.2020

Setki tysięcy osób brało udział w kilkudniowej modlitwie „o życie”. Przyjmowaliśmy dzieci nienarodzone do naszego społeczeństwa i naszych rodzin.

https://rozaniecdogranic.pl